China

Yunnan

Must see

Michelin's recommendations for Yunnan

Zhongdian (Shangri-La) Zhongdian (Shangri-La)
Zhongdian (Shangri-La)
Shangri-La
5:00
Lake Lugu Lake Lugu
Lake Lugu
Luoshui
1:00
Shilin Shilin
Shilin
Dongfanghong
5:00
Bada Rice Fields Bada Rice Fields
Bada Rice Fields
Bada
2:00
Songzanlin Monastery Songzanlin Monastery
Songzanlin Monastery
Zhongdian
1:00
Lion Mountain (Mountain of the Goddess Gemu)
Lion Mountain (Mountain of the Goddess Gemu)
Zuosuo
2:00