Awaji : 8 Tourist attractions

  Awaji Doll Joruri Pavillion Awaji Doll Joruri Pavillion
  Awaji Doll Joruri Pavillion
  Minamiawaji
  0:30
  Nojima Fault Preservation Museum & Hokudan Earthquake Memorial Park Nojima Fault Preservation Museum & Hokudan Earthquake Memorial Park
  Nojima Fault Preservation Museum & Hokudan Earthquake Memorial Park
  Awaji
  Honpukuji and Water Temple
  Honpukuji and Water Temple
  Murotsu
  0:30
  Uzunooka Onarutokyo Memorial Hall & Bridge view Uzunooka Onarutokyo Memorial Hall & Bridge view
  Uzunooka Onarutokyo Memorial Hall & Bridge view
  Fukura
  1:00
  Izanagi Jingu shrine Izanagi Jingu shrine
  Izanagi Jingu shrine
  Taga
  0:15
  Awaji Island Awaji Island
  Awaji Island
  Sumoto
  0:15
  Sumoto Castle Sumoto Castle
  Sumoto Castle
  Sumoto
  0:30
  Awaji Yumebutai and Hyakudan botanic garden Awaji Yumebutai and Hyakudan botanic garden
  Awaji Yumebutai and Hyakudan botanic garden
  Awaji
  0:15