Kamakura : 11 Tourist attractions

  Hokoku-ji Hokoku-ji
  Hokoku-ji
  Kamakura
  1:00
  Zeniarai-Benzaiten
  Zeniarai-Benzaiten
  Kamakura
  0:30
  Meigetsu-in Meigetsu-in
  Meigetsu-in
  Kamakura
  0:30
  Kencho-ji Kencho-ji
  Kencho-ji
  Kamakura
  0:30
  Sugimoto-dera
  Sugimoto-dera
  Kamakura
  0:30
  Engaku-ji Engaku-ji
  Engaku-ji
  Kamakura
  0:30
  Hase-dera Temple Hase-dera Temple
  Hase-dera Temple
  Kamakura
  0:30
  Tokei-ji Tokei-ji
  Tokei-ji
  Kamakura
  0:30
  Jogashima
  Jogashima
  Miura
  4:00
  Miura Peninsula Miura Peninsula
  Miura Peninsula
  Yokosuka
  4:00

Pages

 • 1
 • 2
 • next ›