Okuizumo : 1 Tourist attraction

    Okuizumo Tatara and Japanese Sword Museum Okuizumo Tatara and Japanese Sword Museum
    Okuizumo Tatara and Japanese Sword Museum
    Okuizumo
    1:30