Omori : 3 Tourist attractions

  Iwami Ginzan Silver Mine - Ryugenji Mabu Mine Shaft Iwami Ginzan Silver Mine - Ryugenji Mabu Mine Shaft
  Iwami Ginzan Silver Mine - Ryugenji Mabu Mine Shaft
  Omori
  1:30
  Iwami Ginzan Silver Mine Museum Iwami Ginzan Silver Mine Museum
  Iwami Ginzan Silver Mine Museum
  Omori
  1:00
  Rakan-ji Temple and Gohyaku-rakan Rakan-ji Temple and Gohyaku-rakan
  Rakan-ji Temple and Gohyaku-rakan
  Omori
  0:15