Matsuyama : 4 Tourist attractions

  Bansui-so Bansui-so
  Bansui-so
  Inside the moat surrounding Matsuyama...
  1:00
  Ninomaru Shiseki-teien Garden Ninomaru Shiseki-teien Garden
  Ninomaru Shiseki-teien Garden
  At the foot of Matsuyama Castle,...
  0:30
  Saka no ue no Kumo Museum Saka no ue no Kumo Museum
  Saka no ue no Kumo Museum
  The theme of this museum is the best...
  1:00
  Matsuyama Castle Matsuyama Castle
  Matsuyama Castle
  In 1602, the warlord Kato Yoshiaki...
  0:30