Takamatsu : 3 Tourist attractions

  Ritsurin-koen Garden Ritsurin-koen Garden
  Ritsurin-koen Garden
  Takamatsu
  2:00
  Shikoku-mura
  Shikoku-mura
  Takamatsu
  1:30
  Isamu Noguchi Garden Museum
  Isamu Noguchi Garden Museum
  Takamatsu
  1:30