Vietnam

Khánh Hòa

Must see

Michelin's recommendations for Khánh Hòa

Nha Trang Bay Nha Trang Bay
Nha Trang Bay
Nha Trang
4:00
Po Klong Garai Po Klong Garai
Po Klong Garai
Thap Cham
0:30
Alexandre Yersin Museum
Alexandre Yersin Museum
Nha Trang
1:30
Doc Let
Doc Let
Doc Let
0:30
Po Nagar
Po Nagar
Nha Trang
0:30
Seafront Promenade
Seafront Promenade
Nha Trang
0:15