Nha Trang : 6 Tourist attractions

  Nha Trang Bay Nha Trang Bay
  Nha Trang Bay
  Nha Trang
  4:00
  Po Klong Garai Po Klong Garai
  Po Klong Garai
  Thap Cham
  0:30
  Po Nagar
  Po Nagar
  Nha Trang
  0:30
  Alexandre Yersin Museum
  Alexandre Yersin Museum
  Nha Trang
  1:30
  Seafront Promenade
  Seafront Promenade
  Nha Trang
  0:15
  Long Son Pagoda
  Long Son Pagoda
  Nha Trang
  0:15