Ota : 4 Tourist attractions

  Gulf of Porto Gulf of Porto
  Gulf of Porto
  Piana
  4:00
  Forest of Aïtone Forest of Aïtone
  Forest of Aïtone
  Évisa
  4:00
  Gorges de Spelunca Gorges de Spelunca
  Gorges de Spelunca
  Ota
  0:30
  Porto Genoese Tower Porto Genoese Tower
  Porto Genoese Tower
  Porto
  1:00