Kampen : 7 Tourist attractions

  Viewpoint
  Viewpoint
  Kampen
  0:30
  Cellebroederspoort
  Cellebroederspoort
  Kampen
  1:00
  Kampen Old Town Hall
  Kampen Old Town Hall
  Kampen
  0:30
  Nieuwe Toren (New Tower)
  Nieuwe Toren (New Tower)
  Kampen
  St. Nicolaas of Bovenkerk
  St. Nicolaas of Bovenkerk
  Kampen
  0:15
  Koornmarktspoort
  Koornmarktspoort
  Kampen
  0:30
  Gotisch huis (Stedelijk Museum)
  Gotisch huis (Stedelijk Museum)
  Kampen